Přeskočit na obsah

SkiMo Harrachov

Days
Hours
Minutes
Seconds
Těšíme se s Vámi na další ročník!

Předposlední den v roce nemůžete zůstat doma. Přijďte zažít harrachovskou noc pod hvězdami jako účastník noční skialpové měřené trasy. Večerní Harrachov, noční Krkonošský národní park, společnost Tvého parťáka/parťačky – to je zážitek, na který se nezapomíná. 

Představujeme Vám SkiMo Harrachov 2020 aneb harrachovskou noc pod hvězdami, skialpovou měřenou trasu v srdci Krkonoš. Úsek je určen jak pro profesionální skialpinisty, tak i příznivce tohoto netradičního sportu nebo pouze pro nadšence zdravého životního stylu. Přijďte si užít neopakovatelnou atmosféru a zakončit tak rok 2020 aktivně. 

PARTNEŘI 

Harrachovský SkiMo
Město Harrachov
Donut worry be happy partner SkiMo Harrachov
Čermák Sport partner SkiMo Harrachov
Kapacita skialpových setů k zapůjčení omezena!
CSG a.s., partner závodu

Datum a místo konání

30. 12. 2020 Ski Areál Harrachov

Trasa

Trasa vede v okolí Harrachova a v Krkonošském národním parku (KRNAP).
Trať na Stravě zde

Registrace

Již ukončena

Startovné

1.500 CZK za dvojici

Kategorie

Dle součtu věku dvojice. Více info v propozicích.

Propozice k tisku

Pravidla a propozice měřené trasy

Termín a místo konání 

 • 30. 12. 2020 Ski Areál Harrachov

 • Pořadatel: CSG TRI TEAM, z.s. ve spolupráci s městem Harrachov

 • Partner:  Město Harrachov

 • Ředitel měřené trasy: Bc. David Dobiáš, david.dobias@computersystem.cz, tel: +420 603 410 211

 • Zástupce ředitele : Mgr.  měřené trasy Šárka Dobiášová, sarka.dobiasova@computersystem.cz, tel: +420 605 288 358

 • Informace a dotazy: prostřednictvím emailu na csgtriteam@gmail.com nebo telefonicky na +420 739 327 189

Registrace

Online registrace bude spuštěná 5. 12. 2020 ve 12:00 zde.  

Pořadatel si vyhrazuje právo registraci uzavřít dle svého uvážení s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. Aktuální informace vždy najdete zde nebo na naší facebookové stránce.

Změny v registracích lze provést jen na základě písemné žádosti zaslané na  csgtriteam@gmail.com a pouze do 29. 12. 2020 23:59.

Účastnický příspěvěk

Příspěvěk 1.500 CZK za dvojici prosím uhraďte jednou společnou platbou dle pokynů obdržených v potvrzovacím emailu registračního systému Race Result. Platba musí být připsána na účet pořadatele do 3 pracovních dnů od registrace, v opačném případě bude registrace uvolněna dalším zájemcům.

Startovné obsahuje: 

   • zajištění trasy a organizaci měřeného úseku,

   • certifikovanou čipovou časomíru Race Result včetně online průběžných časů a jejich zpracování,

   • číslo s čipovým senzorem,

   • drobné občerstvení v balíčku a teplé jídlo po projetí tratě,

   • pamětní medaili prohlídky tratě.

Prezentace

Prezentace proběhne ve venkovním areálu Restaurace Stone před intervalovým startem dané dvojice. Každá soutěžní dvojice obdrží předem informace s přesným časem prezentace a startu. K prezentaci se prosím dostavte osobně s platným průkazem totožnosti. 

Podmínkou účasti závodu je i vyplnění čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prohlášení je možné zaslat elektronicky 29. 12. 2020 na email csgtriteam@gmail.com. Pokud tak nebude učiněno 29. 12. 2020, bude formulář prohlášení k vyplnění na místě.

*POZOR! 
V blízkosti startovací/cílové brány a prostoru prezentace jsou všichni povinni mít zakryté dýchací cesty dle aktuálního legislativního nařízení. 
 

Soutěžní kategorie

 • MUŽI

  • v součtu věků do 80 let

  • v součtu věků nad 80 let

 • ŽENY

  • v součtu věků do 80 let

  • v součtu věků nad 80 let

 • MIX

  • v součtu věků do 80 let

  • v součtu věků nad 80 let

* Minimální věk účastníka závodu je 15 let a to pouze s písemným souhlasem, nebo doprovodem zákonného zástupce.

Prize money

Z celkové částky vybrané za startovné bude 15% dedikováno na finanční bonusy za 1. – 3. umístění v každé kategorii.

Trasa

Trasa vede v okolí Harrachova a v Krkonošském národním parku (KRNAP). Značená bude stálými nebo blikajícími světly. Trasa měří necelých 19 km a celkový zisk nadmořské výšky ze zdolání 3 kopců činí 787m. Podrobnou mapu si můžete zobrazit na Stravě či v Ayvri

* Pořadatelé si vyhrazují právo přizpůsobit trať aktuálním sněhovým podmínkám.

Dodržování trasy:

Účastníci nesmějí vybočovat a vyjíždět z trasy. Po celou dobu projití měřené trasy nesmí být týmové dvojice od sebe vzdáleny více než 5 metrů. Trať vede po území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma! Účastníci a také případný doprovod musí dodržovat Návštěvní řád KRNAP a další legislativu (viz. Odkaz: http://www.krnap.cz/legislativa-spravy-krnap/). Svou registrací potvrzujete, že uvedené pokyny budete respektovat. Porušení těchto ustanovení může být důvodem k diskvalifikaci účastníků ze a postihu ze strany KRNAP.

Povinná výbava každého účastníka

 • Lyže s ocelovými hranami po celé délce lyže s minimální šířkou 60 mm a délkou lyže 157 cm pro muže a 150 cm pro ženy. Vázaní musí umožňovat výstup i sjezd.

 • Jeden pár stoupacích pásů (doporučujeme mít náhradní stoupací pásy).

 • Lyžařské boty s pevnou podrážkou, které musí umožňovat chůzi i sjezd.

 • Jeden pár teleskopických nebo běžeckých holí.

 • Přilba nasazená na hlavě po celou dobu projití měřeného úseku trasy. Může být i cyklistická.

 • Čelovka – svítilna s dostatečným výkonem, zapnutá po celou dobu projití měřeného úseku trasy (náhradní baterie nebo čelovka).

 • Mobilní telefon nabitý a zapnutý po celou dobu projití měřeného úseku trasy.

 • Batoh umožňující upevnění lyží.

 • Lékárnička.

 • Trať měřeného úseku trasy.

Doporučená výbava:

 • náhradní oblečení,

 • GPS navigace,

 • občerstvení – pití, tyčinky, ovoce.

Výsledky

Dvojice je klasifikována dle umístění a času pomalejšího účastníka z dvojice. Během projití měřeného úseku trasy bude možnost sledovat online výsledky a také online trackování na trase. Oficiální výsledky budou zveřejněny po ukončení akce na internetových stránkách a sociálních sítích akce. Účastnící se stávají součástí měřeného úseku trasy od projetí startovní brány a účast je ukončena projetím cílové brány. Oficiální vyhlášení se nebude konat v místě konání, ale virtuálně. Ceny pak budou zaslány vítězům přepravní službou.

Ceny

Pro první tři závodníky v každé kategorii jsou připraveny vítězné medaile a věcné ceny.

Předběžný program akce

 
 • 15:00 – Oficiální otevření zázemí Kanceláře. Pobyt v těchto prostorách je omezen na 6 účastníků závodu zároveň.
 • 15:00 – 18:30 Individuální prezentace dle předem obdrženého časového rozvrhu (výdej startovních čísel) ve venkovních prostorách Restaurace Stone
 • 17:30 – Začátek individuálních startů 
 • 23:00 – Oficiální ukončení

Parkování

Pro účastníky akce bude vyhrazený prostor při příjezdu do Harrachova vedle centrálního parkoviště Harrachov.  Účastníci předem obdrží speciální povolení k parkování na e-mail. Toto povolení je nutné předložit při příjezdu a umístit na čelní sklo vozidla účastníka akce. Dodržujte prosím pokynů MP Harrachov při parkování vozidel mimo vyhrazenou zónu.

Odstoupení a neúčast

V případě odstoupení z jakéhokoliv důvodu je závodník povinen tuto skutečnost oznámit Pořadateli. V případě neúčasti, tedy nevyzvednutí čísla, nebude účastník zařazen do výsledkové listiny a účastnický příspěvek propadá pořadateli bez náhrady.

Další ustanovení

 • Každá dvojice musí měřený úsek trati absolvovat společně a společně dorazit do checkpointů i cílové brány. V případě nedodržení těchto podmínek může hrozit penalizace či diskvalifikace dvojice/dvojic.

 • Každá dvojice musí k dokončení úseku měřené trasy využít pouze vlastních sil (pomáhat si je povoleno pouze ve dvojici, cizí pomoc mimo občerstvovací stanice a svoz závodníků není přípustná), bez využití jakéhokoliv dopravního prostředku.

 • Každý startující se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo při nepředvídatelných událostech akci zrušit a to bez náhrady startovného.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo při nevhodných podmínkách (sněhové podmínky) upravit trasu skialpového závodu či případně změnit na běžecký závod.

 • Pořadatel si po odstartování závodu vyhrazuje právo závod přerušit, či ukončit za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí, či životy závodníků a to bez náhrady startovného.

 • Souhlas diváků: „Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby pořadatel, popř. partneři na závodu Harrachovská noc pod hvězdami 2021 pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.

Závěrečná ustanovení:

 • Přihlášením na závod každý účastník potvrzuje, že si podrobně přečetl propozice a pravidla závodu.

 • Zároveň také souhlasí se zpracováním osobních údajů a souhlasí s tím, aby pořadatel, popř. partneři závodu SkiMo Harrachov aneb harrachovská noc pod hvězdami pořizovali v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním.

 • Na závod se přihlašuje dobrovolně, bez nátlaku třetí strany a na vlastní riziko. Toto rozhodnutí potvrdí svým podpisem při převzetí startovního čísla.

 • Součástí startovného není zahrnuté zdravotní či jiné pojištění všech účastníků akce.

 • V případě újmy na zdraví, materiálu nebo úrazu nebude závodník odškodnění vymáhat na pořadateli. Každý účastník je povinen zajistit si příslušné pojištění samostatně.

 • Porušení některého ze zde uvedených pravidel bude potrestáno penalizací nebo diskvalifikací účastníka ze závoobdrží p

Harrachovské Skimo 2020